Permohonan SK Ujian TAS/PA

Permohonan SK Ujian TAS/PA

a. Koorprodi atau Sekjur mengisi formulir kelengkapan ujian pada link berikut ini : bit.ly/kelengkapanSK1

b. Untuk memperlancar proses, Admin jurusan kontak ke Kasubdik FT.