Informasi Wajib Berkala

 

Informasi yang wajib tersedia dan diumumkan secara berkala

1. Profil Fakultas Teknik UNY
a Visi Misi Laman Web
b Sejarah Laman Web
c Renstra 2023 - 2026 Laman Web
d Tugas dan Fungsi Laman Web
e Lambang Laman Web
f Hymne dan Mars Laman Web
g Peta dan Alamat Lengkap Laman Web
h Daftar Kontak Laman Web
2. Struktur UNY
a Pimpinan Laman Web
b Senat Laman Web
c Satuan Pengawas Internal Laman Web
d Majelis Wali Amanat Laman Web
e Struktur Organisasi Laman Web
   
3. LHKPN
a Rektor File LHKPN
b Pejabat Lainnya File LHKPN
4. LAPORAN
a Laporan Keuangan Laman Web
b Laporan Kinerja Laman Web
c Laporan Tahunan Laman Web
d Laporan Dies Laman Web
e Laporan Dekan  
 
  • FIPP
  • FBSB
  • FMIPA
  • FISHIPOL
  • FT
  • FIKK
  • FEB
  • SPS
  • FV
 
5. Penerimaan Mahasiswa Baru
a Program Sarjana Terapan DIV Laman Web
b Program Sarjana S1 SNBP, SNBT, SM Laman Web
c Program Magister dan Doktor S2 dan S3 Laman Web
d Program Profesi Guru Laman Web
e Program Profesi Insinyur Laman Web
6. Administrasi Pendidikan
a Kalender Akademik Laman Web
b Jadwal Wisuda Laman Web
7. Kemahasiswaan
a Organisasi Laman Web
b Beasiswa Laman Web
c Prestasi Laman Web
e Student Center Laman Web
f Pengembangan Karir Laman Web
8. Statistik dan Rekapitulasi Kepegawaian Laman Web
9. CV Dosen dan Tenaga Kependidikan Laman Web
10. Panduan Pengisian SISTER Dosen Laman web
11. Akreditasi
a Akreditasi Prodi Laman Web
b Akreditasi Universitas Laman Web
c Akreditasi ASIC Laman Web
d Akreditasi ASIIN Laman Web
12. Riset dan Pengabdian Masyarakat
a Profil Laman Web
b Daftar Abstrak Penelitian Laman Web
c Hasil Penelitian Laman Web
d Hak Kekayaan Intelektual (HKI) Laman Web
e Publikasi Ilmiah Laman Web
13. Produk Hukum, Peraturan dan Keputusan Rektor, Senat, Dekan, Lembaga Laman Web
14. Pengelolaan Informasi
a Daftar Informasi Publik Laman Web
b Daftar Informasi yang Dikecualikan Laman Web
15. Standar Operasional Prosedur (SOP)
a Pengajuan Informasi Publik Laman Web
b Pengejuan Keberatan atas informasi Laman Web
c Pengaduan Sengketa Informasi Publik Laman Web
d Penetapan dan Pemutakhiran DIP Laman Web
e Pengujian tentang Konsekuensi Laman Web
f Pendokumentasian Informasi Publik Laman Web
g Pendokumentasian Informasi yang dikecualikan Laman Web
17. Laporan Informasi Publik Link Dokumen
18. Perangkingan / Klasterisasi
a Annual Report World University Rangking (WUR) Laman Web
b Webomatric Laman Web
c Greenmatric Laman Web
19. Pengadaan Barang dan Jasa Laman Web
20. Perjanjian Kinerja Laman Web
21. Majalah Laman Web
22. Keuangan dan Akuntabilitas Laman Web
23. Inventaris Laman Web
24. Rencana Kerja Anggaran Laman Web
25. Rancangan Peraturan Laman Web